Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Ing. Pavla Šapovalova:

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

 • Ing. Pavel Šapovalov
 • Jaromír Bech
 • Ivana Kubišová
 • Stanislav Šleis
 • Bartoloměj Štěrba

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor:

 • Stanislav Šleis - předseda
 • Jana Bechová
 • Jaroslava Slámová

 

Kontrolní výbor:

 • Bartoloměj Štěrba - předseda
 • Alena Šleisová
 • Josef Čiha